Välj ditt mindset i en facitlös tid

Om du ställs inför ett problem som inte har en given lösning, vad gör du då? Om det inte finns något uppenbart rätt eller fel, hur tänker du då? Blir du nyfiken, sporrad och utforskande? Eller vill du backa ett steg, låta andra gå före och rita kartan och hellre försöka göra som du alltid gjort? Som det funkade igår?

gapingvoid.com – Hugh MacLeod

Alla människor är kreativa från början. När vi sen lär oss kartan behöver vi inte vara det längre. Nu när kartan plötsligt har en stor vit fläck igen måste vi alla välja mindset.