Korta kommentarer 11 januari 2011

89 procent av företagen har hemsida – internetstatistik.se
Jag tycker inte siffran är förvånande. Däremot undrar jag hur gamla sajterna är i snitt och hur kommunikationen är upplagd. Det finns inget självändamål med att ha en ny webbplats men om ditt företag sitter med en äldre version (tekniskt och kommunikativt) är det troligt att ni står utanför den sociala webben och dess möjligheter. Fundera över det.

Snart kan vi inte prata med varandra – Elisabet Höglund (Aftonbladet)
Brytningstider brukar bland annat kännetecknas av de som förespråkar förändring och möjligheter samt de som vill bevara det etablerade och välkända. Höglund drar drastiska slutsatser (ingalunda nya dock) av den digitala samhällsutvecklingen och jag tycker hon är helt fel ute. Min personliga erfarenhet är att mitt digitala kontaktskapande förhöjer kvalitén av det personliga mötet. Och som konsekvens har jag dessutom träffat fler och andra människor ”på riktigt” än jag skulle gjort utan webben.

StarCraft 2 – när dataspel blir mer sociala än någonsin 
Jag är en gammal gejmer som inte hinner lira särskilt mycket längre. Min kulmen resulterade i en kandidatuppsats om datorspel och de sociala aspekterna. Läs Simons artikel och fundera om du kan köpa Elisabet Höglunds ytlighets- och världsfrånvändhetsresonemang.