Kan sociala medier ge liv åt en gammal ekonomi?

Är det rimligt att ha en konsumtionsdriven ekonomi? Är det hållbart i längden eller ens på kort sikt?

När dammet knappt lagt sig i New York efter att tvillingtornen rasat samman uppmanade dåvarande president Bush människor att fortsätta konsumera. I krisen hålls räntorna nere för att kickstarta konsumtionen. Jag själv har förändrats sen 80-talets jämförelsevis ringa utbud och tänker oftare på att och vad jag vill konsumera.

Självklart hänger tillgång och efterfrågan ihop och är en motor i vilken ekonomi som helst. Men vad definierar värdet av konsumtion? Vilka bestående värden cirkulerar runt i vår ekonomi idag? Många lever på marginalen för att ha råd med ett in- och utvändigt trendigt hus, senaste barnvagnen, bilen, datorn, TV på 40″+, mobilen, kläder, bling bling, tänder, hår, hud och så vidare. Snabbt landar grejorna i insamlingskampanjer, på tippen, blocket.se, vinden, källaren och så ser vi fram emot en ny inköpsrunda.

Min fråga är om sociala medier och nätverk kan generera hållbara värden för våra lokala och globala ekonomier? Det kan (tror jag) ske genom bland annat kollaborativ produktutveckling, förändrad normgivning, open innovation och öppna data. Tänk dig livliga samarbeten mellan producenter och konsumenter där affärsmodeller sprungna ur CSR ligger som grund för utveckling och vinst (för alla). Min enkla tes är att en större del av vår konsumtion måste bestå av reella och bestående värden för att ekonomin skall vara grundad och hållbar. Det gäller företag, offentlig förvaltning och privatpersoner i lika stor utsträckning.

Vi har inte råd att fortsätta blåsa upp tomma konsumtionsbubblor.

Den sociala webben är det bästa verktyget vi har för att tillsammans skapa en hållbar ekonomi och värld.