Here comes i princip everybody

Internetanvändandet ökar i Sverige. På internetstatistik.se publicerades igår resultat av en undersökning gjord av SCB som visar att 86% av svenskar mellan 16-74 år använder Internet minst en gång i veckan. Det är en ökning med tre procent sedan 2008. Spridningen är som väntad mellan ålders grupperna.

anv_internet_vecka