Förståelse för den digitala samhällsomvälvningen del 1

Genom delar av min egen associationsresa vill jag ge dig möjligheten att relativt snabbt få en förståelse för hur den digitala utvecklingen påverkar vårt samhälle. Vilka konsekvenser det har fått och kan få. Var utvecklingen kan ta oss härnäst. Den här associationsresan svarar inte på alltför många konkreta frågor utan ställer snarare många relevanta frågor. Frågor som är viktiga i varje verksamhet, offentlig som privat,  idag och under många år framöver.

Låt oss börja med frågan vi kan ställa varje dag. What does it all mean?

Siffror och jämförelser. Filmen är från 2008 och i år räknar man med att vi söker 88 miljarder gånger på Google (per månad). Visst, det är lätt att hänga på skygglapparna inför en förändring som inte tar hänsyn till generationsklyftor. Ena dagen är det massmedia som sätter agendan och nästa dag är det ditt sociala nätverk. Men vi är inte riktigt vid de frågorna ännu. Hur blev det på det här viset egentligen? Låt oss lyssna till Kevin Kelly, chefredaktör på magasinet Wired, när han berättar om de första 5 000 dagarna med Internet och siar om de kommande 5 000 .

Ok, vid det här laget förstår vi att den digitala samhällsutvecklingen står för en banbrytande utveckling. Inte bara för skiv- och filmbolag utan för hur vi människor kan interagera med varandra och vår omgivning. Sociala medier är i sig inget nytt om vi betänker att alla medier där två eller fler människor kan kommunicera med varandra är just sociala medier. Men en utveckling där vi kan knyta kontakter efter särintressen utan geografiska eller tidsmässiga gränser, skapar helt nya möjligheter att göra affärer, tvinna kostnadseffektiva organisationer bestående av nätverk, skapa nya möjligheter för demokratiska processer och mycket annat. Vi lever i vår tids största revolution. Ett paradigmskifte vilket kan illustreras av bilden nedan.

Teknikutvecklingen sticker iväg exponentiellt och lämnar möjligheter och faror guppande i kölvattnet. Vi står utan facit eftersom vi inte hänger med i utvecklingen. De som är tidiga att utforska den nya tekniken, s k early adopters, driver likt conquistadorer de andra utvecklingskurvorna ovan genom att utmana etablerade konventioner. De kan inledningsvis lätt avfärdas som nördar, fildelare eller anarkister. Men när det ”nya” blir mainstream är det svårare att fäkta bort effekter och konsekvenser. Vi lyssnar på Clay Shirky,stor internettänkare och lärare vid NYU, som pratar om hur institutioner står sig kontra den nya tidens kollaboration.

Om den digitala utvecklingen kan leda till att gamla hierarkier förlorar makt och bryts ned talar vi verkligen om en omvälvning eller ett paradigmskifte. Då lever vi i en kaotisk tid full av människor med skygglappar för ögonen men också befolkad av de som ser möjligheterna. Jämfört med många historiska paradigmskiften rullar den här på enormt mycket snabbare. Den industriella revolutionen varade ett par mansåldrar och det tog tid innan konsekvenserna märktes för gemene man. Idag är har 60-, 70-, 80- och 90-talister en helt varierande uppfattning av vad som händer och hur verkligheten ser ut.

Jag vill avsluta del ett av assciationsresan med en längre dokumentärfilm som visar på hur vi märker en del konsekvenser av den digitala samhällsomvälvningen redan nu.